background
logotype
image4 image1 image2 image3

Makale - Yazı

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

şekerEn delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak 'merhabadır' bayramlar. Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun!
 
Ülkemizin uluslararası prestij kaybının olmadığı ve kendi insanımızın da ruh sağlığının bozulmasını önleyici tedbirlerin ilgili kurumlarca alındığı, sokaklarda çirkin görüntülerinin yaşanmadığı ve dine aykırı kesim davranışlarının giderildiği nice kurban bayramlarının yaşanması için aydınlık günler dileğiyle...

Hayvan kesim yerlerinde kesim sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 
1. Kesimi yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir; ayrıca, bu kişi kendisine bulaşacak şarbon, bruselloz gibi hastalıklara karşı gerekli tedbirleri (eldiven, çizme giyme, kesik-yaralı el veya parmaklarla etle temas etmemek gibi) almalıdır.
 
2. Hayvana, tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir; bu durum kurbanın adabına da uygun değildir. Kesilmeye yatırılan bir besi hayvanı için bıçağın bilenerek keskinleştirilmesi, hayvanın gözünden saklanması ve süratle usulüne uygun olarak bu hususta eğitimli kişiler/kasaplar tarafından yapılmalıdır.
 
3. Hayvan kesimi mezbahanelerde askıya alınarak yapılmaktadır; böylece, kanın iyice akması ve yüzümün temiz olarak yapılması sağlanmaktadır. Kesim yerlerinde de bunun için raylı sistemin bulunması hususunda yukarda değinilmiştir.
 
4. Kesim sırasında ortaya çıkan taze kan biriktirme havuzunda temiz bir şekilde toplanmalıdır. Kesimhanede elevatörle çalışma imkanı varsa ve kan sevki için özel kanal tertibatı yapılmışsa kanı kan toplama varillerine tanklarına almak daha doğru olur. Kesim sırasında yemek borusu ile solunum borusu bir arada kesildiğinden işkembede hazmedilmemiş olan yemlerin kana karışmamasına özen gösterilmeli, bunun için gerektiğinde yemek borusu metal bir kıskaçla kapatılmalıdır. Ayrıca toplanan kana su karıştırılmamalıdır. Toplanan kan hemen rendering tesislerine taşınmalı, ya da tesis bünyesinde kan kurutma cihazları varsa kanın kurutulması yoluna gidilmelidir.
 
5. İç organlar yüzme işlemini takiben çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ile üreme organları çıkarılmalı; hasta ve süt bulunan memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Bağırsaklar çıkarılırken işkembeden ayrılmamalı; ayrılma durumunda bağırsak ve mide çıkışı bağlanarak içerikle karkasın kirletilmesi önlenmelidir.
 
6.Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır. Kesim ve yüzülme işlemini takiben karkas veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir. Canlı muayene sırasında gözden kaçan kist hydatik, şarbon, sarılık, sarkosporidioz, Q-humması gibi bazı hastalıkların tanısı konulabilir.
 
7. Yüzme işleminin tamamlanmasını takiben, karkas temiz su ile yıkanmalı, suyu akıtıldıktan sonra tartılmalı ve parçalanmalıdır. Halkımızın özverisine bağlı olarak dağıtım yapıldıktan sonra ve günlük kullanım için ayrıldıktan sonra varsa arta kalan et kısmı tek seferlik kullanım için ayrı ayrı paketlenerek soğutucu veya dondurucuya konulmalıdır. Mezbahanelerde, soğutma ünitelerinde kullanılan gazın ozon tabakasını etkileyen gazlardan olmaması önemlidir.
 
8. Özellikle mezbahane tesislerinde, kesim sonrası yıkama suyu ile dış ortama taşınan ve kan+yağ ihtiva eden pis suyun arıtılması için arıtma üniteleri kurulmalıdır. (Kan ayrı bir şekilde toplansa bile yıkama suyu belli oranda kan ve yağ ihtiva etmektedir)  

Geçici hayvan kesim yerlerinde kanın kan tanklarında depolanması suretiyle atık suya karışımı minimuma indirgenmeli, atık suyun bertarafı hususunda şehir kanalizasyon şebekeleri tercih edilmeli veya kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde sızdırmasızlığı sağlanmış fosseptik çukurlar kullanılmalıdır. Mümkünse her zaman kullanılması gereken hayvan kesim yerlerinde kapasiteleri dikkate alınarak -arıtma tesisi olmayan şehirlerde- portatif arıtma ünitesi kurulmalıdır.

Kaynak:
Hayvan Kesim Yerleri ve Çevresel Açıdan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ali Rıza BAYKAN
Gıda Yüksek Mühendisi
ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü

Makalenin tamamını buradan indirebilirsiniz.
 

Yorum yazmak için yetkiniz yok! Lütfen giriş yapın.

Hazırlayan: TR.EMrah