background
logotype
image4 image1 image2 image3

Makale - Yazı

Vurmayın Kendinizi

Sigara ÖldürürHer yıl ülkemizde 112.000 insanımızı erken yaşlarda sigara ya kurban veriyoruz.
Her gün bir uçak düşüyor 300 kişi ölüyor.
Her gün içi yolcu dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor kimse sağ kurtulmuyor.
Kalp krizi yaşı yirmilere indi.
2005 yılında ülkemizde sigaraya harcanan 12 milyar YTL'dir. 2006 yılında ise bu rakam 14 milyar YTL'dir
20 yaşın altındaki gençlerimizin 2005 yılında sigaraya ödedikleri bedel 2,5 milyar YTL dir.
 
>>İlgili Fotoğraflara Bakmak İçin Tıklayın <<
 
Sigaranın Zararları

Beyin tümörlerinin %99’u, Beyin kanamalarının %85’i, Akciğer kanserlerinin %90’ı, Gırtlak kanserlerinin %99’u sigara kaynaklıdır. Sigara içenlerde kırmızı küreciklerin oksijen taşıma kapasitesi 1/6 ilâ 1/3 oranında azalır. Sigara içenlerin vücuduna %15 ilâ %33 daha az oksijen girmektedir. Bu en önce beyin ve kalbin harabiyeti demektir. Tütün dumanında 4000 adet zararlı madde vardır. Sigara içen kadınlar içmeyen kadınlardan 15 yaş fazla ihtiyarlamaktadır. Sigara içen annelerin çocukları,oksijen azlığı sebebiyle geri zekalı olur. Tiryaki hanımların çocuklarında sakatlık ihtimali %65 gibi ciddi bir çizgidedir.  Sigara içen kadınlarda kısırlık 10 kat fazladır.

Erken doğum ve düşüklerin %80’inin sebebi sigaradır. Dünya ülkelerinde çıkan yangınların %70’inden sigara sorumludur. Sigaranın sebep olduğu ölümler, diğer uyuşturucularınkinden 13 kat fazladır. Sigara içenlerde ani ölüm, içmeyenlere oranla 10 kat fazladır. 45-50’nin altındaki erkeklerde koroner (kalp)den ölenlerin %80’i sigara kaynaklıdır.Tütündeki radyoaktif, kurşun ve polonium, radyoaktif parçalar olarak hücreleri mahvetmektedir. Bacak damar tıkanıklıklarının %90’ı sigaradandır.  Günde 1 paket sigara içenlerin vücudunda 20 yılda 7 kg is ve katran birikimi olmaktadır.

Sigara ve Toplum

Tütün alışkanlığı dünyada görülen en yaygın alışkanlıktır. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın yayınlarına göre kişi başına en fazla tütün tüketen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Sigaranın zararları geç anlaşılmış ve ondan sonra aleyhine kampanyalar başlatılmıştır. Ancak ekonomik ve politik nedenlerle hükümetler yeterince ilgilenmediğinden istenen neticeler alınmamaktadır.Dünya Sağlık Teşkilatı sigara içmeyi salgın bir hastalık (epidemi) olarak nitelemektedir.Teşkilatın bu değerlendirmesi 30yıllık bir sürede gerçekleştirilen 8 büyük araştırmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Bu projelerde 2 milyona yakın insan ve 290 bin kadar ölüm vak’ası tetkik edilmiştir.

Tütün dumanında binden fazla madde bulunmaktadır.Bunlar arasında insana zararlı olanların bir kısmı şunlardır:

 • Nikotin: Muhtemelen alışkanlık oluşumuna yol açmaktadır.Sinir sistemini uyarıcı vebaskılayıcı etkileri,ayrıca kalp-damar sistemine zararlı tesirleri bulunmaktadır.
 • Kansorejen Maddeler: Tütün dumanındaki kimyasal maddelerin bir çoğunun kanser yapıcı olduğuanlaşılmıştır. Bunlar arasında nitrozaminler,benziprenler,fenoller,hidrokarbonlar önemlidir.
 • İrritan (tahriş edici) Maddeler: Solunum yollarında daralmaya sebep olurlar. Solunum yollarınınyabancı maddelerden, kirlerden, mikroplardan temizlenmesinde çok önemli rolü olan “titrek tüylü epitel tabakası”nın bozulmasına ve aşırı müküs ifrazatına sebep olurlar.
 • Karbonmonoksit: Tütün dumanında %1 ilâ %5 kadar bulunabilen bu madde, kandakarboksihemağlobin artışına yol açarak oksijenin taşınmasını aksatmaktadır.Buna bağlı olarak doku ve organların beslenmesi bozulur, kişinin iş kapasitesi azalır. Karbonmonoksit ayrıca,kandaki C vitamininin azalmasına yol açar.

Sigara içmek bir alışkanlık olmasının ötesinde bir kitle zehiridir. Sadece kendi zararıyla kalmaz, aynı zamanda daha zararlı alışkanlıklara da sürükler. Esrar gibi bir takım zararlı maddeleri muhafaza eder. Sigara içenlerde alkol ve uyuşturucu kullanma eğilimi daha fazladır. Eroin ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları genelde sigara ile başlamaktadır. Sigara irade zayıflaması, tembellik ve rehavete alıştırır. Biraz keyif verir, fakat bu keyfi kısa zamanda çok fazlasıyla götürür.Rûhî gerginlik ve sıkıntıyı azaltmak için bir anlık içilen sigara, zamanla rûhî bir alışkanlık ve davranış biçimi olmaya başlar.Kesildiği zamanlar sıkıntı artar, zihnî faaliyetler zayıflar, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık,uykusuzluk,baş ağrısı belirtileri kendini göstermeye başlar. Bunlar sigara eksikliği belirtileridir ve artık kişi sigaraya bağımlı haline gelmiştir. İrade dışı bir şeye bağımlı olma hali sigaranın yol açtığı zararların başında gelmektedir.

Sigara, erken ölüm ve hastalıkların önlenebilir en önemli sebebini oluşturmaktadır.Bu alışkanlık milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının sakat kalmasına yol açmaktadır. Sigara büyük ölçüde vücudu etkilemekte ve pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Bu hastalıklar arasında sigarayla ilişkisi net olarak belirlenmiş olanları şöyle sıralayabiliriz:

 • Kanser
 • Kalp-Damar Sistemi hastalıkları
 • Solunum Sistemi hastalıkları
 • Sindirim Sistemi hastalıkları

Sigaranın Ekonomik Zararları

Üretilen her 15 paket sigara için Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde iki ağaç yakılarak yok edilmektedir. Ülkemizde şu anda 1 paket sigara ortalama 3 YTL. Günde 1 paket içen için ayda 90 YTL. Yılda en az 1080 YTL. 30 yılda yaklaşık 32400 YTL. Bu para çalıştırıldığı taktirde yine en az 25 ilâ 30 bin YTL... Emekli olan vatandaş için uygun bir daire... Dilerse oturur, dilerse kiraya verir ve güzel bir gelir kapısı açmış olur. Bu mâlî meblağ, tiryakinin sadece sigaraya ödediği ve aile gelirinin her ay en az %15’ini götüren fuzûlî bir masraf kapısıdır. Bu fuzûlî masraf ayrıca 3 zarara sebep olmaktadır:

 • Bu gider, aile efradının eksik beslenmesine sebep olmaktadır.
 • Bu masrafla tiryaki; kendisine, aile fertlerine ve kapalı yerlerde diğer insanlara hastalıkve bu yolla akla gelmedik tedavi masrafları yüklemektedir.
 • Tiryaki erkek ve kadınlar, doğan ve doğacak nesillere de parasal hesabı yapılamayacak sayısız zararlar vermektedirler.

Sigara içen bir kişi çalıştığı firmaya yılda 4 bin 600 dolar ek yük getirmektedir. Amerikan İşçi Sağlığı Örgütü, sigara içen bir kişinin çalıştığı firmaya ek maliyet yüklediğini, bu maliyetin içinde sigara dumanının çevreye verdiği zararın yanı sıra, çalışan kişinin sigara içmekten doğan hastalık giderlerinin de bulunduğunu saptadı. Firmalar bu tespitten sonra, çalışanlar için sigara içme yerleri yaptırma yerine, onları sigara içmekten alıkoyacak yöntemleri bulmak için çaba sarfetmeye başladılar. Bu arada bazı işyerleri İşçi Sağlığı Örgütü’nün bulgularını gerekçe göstererek çalışanlara, çalıştıkları süreler içerisinde sigara içmeyi yasak ettiler. Sigaranın ülkemizde halk sağlığına verdiği zarar, her yıl sağlanan kârın tam dört katıdır. Bunlar sağlık masraflarına dayalı bulgulardır. Gerçekte sigaradan her yıl meydana gelen 160 bin ölüm, bundan çok daha fazla insana getirdiği ömür boyu süren hastalık ve sakatlıklar ve de sigaradan meydana gelen ölü doğumların ve düşüklerin parasal hesabı yapılamaz.

Sigara Nasıl Bırakılmalı

Sigaranın sayısız zararlarını bilen akıllı kişinin ilk işi şüphesiz bunu bırakma çabasına girmesidir. O halde yapılacak işleri şöylece sıralayabiliriz:

 • Kesin karar veriniz ve bu işte iradenizi sonuna kadar kullanmayı göze alınız.
 • Sigarayı birden bırakınız. Zîrâ deneyler birden bırakanların ve birden bırakmanın daha başarılı olduğunu göstermiştir.
 • Bu halde ilk iş sigara içen arkadaş ve çevrelerden kesin olarak uzaklaşınız.
 • Size sigarayı hatırlatan her şeyi yaşamınızdan uzaklaştırınız.
 • Sizde sigara arzusu uyandıran yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz. Bilhassa sigara arzusu şiddetlenince bir bardak su içiniz.
 • Plânlı, ölçülü ve faal bir yaşam çizgisini benimseyiniz.
 • Sizi strese sokacak konulardan ve tartışmalardan uzak durunuz.
 • Boş zamanlarınızda sportif faaliyetlere hiç olmazsa uygun yürüyüşlere iltifat ediniz
 • Mümkünse birkaç arkadaşla grup halinde bırakınız ve bu savaşta mistik ve manevi duygularınızı da devreye sokunuz.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra

 • 20 dk. sonra, tansiyon normale döner.
 • 1 gün sonra, kalp krizi riski azalmaya başlar.
 • 2 gün sonra, nikotin vücuttan atılmaya başlar.
 • 2 hafta sonra, spor yapmak kolaylaşır.
 • 1 ay sonra, ciğer kapasitesi %30 artar.
 • 1 yıl sonra, kalp krizi riski %50 azalır.
 • 3 yıl sonra, kalp krizi riski hiç sigara içmemiş insanlarla aynı olur.
 
>>İlgili Fotoğraflara Bakmak İçin Tıklayın <<
 
Alıntı: www.yesilay.org.tr
 

Yorum yazmak için yetkiniz yok! Lütfen giriş yapın.

Hazırlayan: TR.EMrah